Voorstelling: ABOG

ABOG NV is een dynamisch aannemingsbedrijf, met een jonge bedrijfsleiding en kader, gespecialiseerd in onderhoudswerken van openbare domeinen.

Onderhoudswerken klinkt nogal vaag en algemeen, daarom  specifiëren we dit graag even: 

Onderhoud

Met onderhoudswerken worden repetitieve werken bedoeld: maaien van bermen, snoeien van bomen, hakhout, veegwerken, netheidswerken (ruimen buizen, ruimen kolken), scheren van heggen en beplantingen, ruimen zwerfvuil,...

Dit zijn werken die periodiek herhaald moeten worden, en waarvoor we ook gespecialiseerde ploegen hebben. Binnen ABOG hebben we ons dan nog verder gespecialiseerd in deze werken langs Autosnelwegen, waarvoor uiteraard signalisatie nodig is. Deze signalisatie, de zogenaamde mobiele werven 6e Categorie, beter bekend als "botsabsorbeerders" of "botsers", doen we volledig in eigen beheer. Zo beschikken we ondertussen over een vloot van méér dan 25 eigen "botsers".

Wat we dus minder doen is aanleg, voornamelijk wegens de verminderde vraag van de openbare besturen: aanplanten van bomen, aanleg van groenpartijen, enz.. Dit vormt ondertussen slechts een klein deel van onze werken meer uit.

We hebben binnen ABOG dan nog 2 aparte afdelingen, omdat deze specifieke en aparte kennis vereisen: Wegenonderhoud en Tunnelonderhoud

Wegenonderhoud

Met wegenonderhoud wordt bedoeld: kleine herstellingen, calamiteiten, enz. Concreet is dit: putten vullen, kleine stukken wegenis herstellen, kapotte kolken vervangen, lokaal borduren en klinkers herstellen, betonvakken herstellen, enz.. 

Onze specialisatie is echt kleine herstellingen, niet aanleg, hoewel we dit sporadisch wel voorzien natuurlijk.

Wegens de verhoogde vraag hebben we sinds kort ook een eigen asfalteermachine en wals voor het leggen van asfalt tot 4 meter breed in één beweging

Tunnelreiniging

Ondertussen mag ABOG zich, samen met de partner Willer bvba, de specialist in de niche van tunnelreiniging in Vlaanderen en Brussel noemen. Op enkele uitzonderingen na staan we in voor de reiniging van alle tunnels in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dit zijn alles tezamen meer dan 50 tunnels die door ons onderhouden worden, zowel hele grote (Kennedytunnel, Beliardtunnel) als hele kleine (fietstunnels in Oost-Vlaanderen).

Klanten

Zoals gezegd werken we voornamelijk, en bijna uitsluitend, voor openbare besturen en op openbare domeinen. Onze klanten zijn dan ook de beheerders van de openbare domeinen: het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, de VMM, de VLM, Brussels Airport, maar ook talloze Gemeenten, enz...