Voorstelling

ABOG NV is een dynamisch aannemingsbedrijf, met een jonge bedrijfsleiding en kader, gespecialiseerd in onderhoudswerken van openbare domeinen.

Onze klanten zijn dan ook de beheerders van de openbare domeinen: het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, de VMM, de VLM, Brussels Airport, maar ook talloze Gemeenten, enz...

Met onderhoudswerken worden repititieve werken bedoeld: maaien van bermen, snoeien van bomen, hakhout, veegwerken, netheidswerken (ruimen buizen, ruimen kolken), scheren van hegen en beplantingen, ruimen zwerfvuil,...

Dit zijn werken die periodiek herhaald moeten worden, en waarvoor we ook gespecialiseerde ploegen hebben. Binnen ABOG hebben we ons dan nog verder gespecialiseerd in deze werken langs Autosnelwegen, waarvoor uiteraard signalisatie nodig is. Deze signalisatie, de zogenaamde mobiele werven 6e Categorie, beter bekend als "botsabsorbeerders" of "botsers", doen we volledig in eigen beheer. Zo beschikken we ondertussen over een vloot van méér dan 25 eigen "botsers".

Wat we dus minder doen is aanleg, voornamelijk wegens de verminderde vraag van de openbare besturen: aanplanten van bomen, aanleg van groenpartijen, enz.. Dit vormt ondertussen slechts een klein deel van onze werken meer uit.

We hebben binnen ABOG dan nog 2 aparte afdelingen, omdat deze specifieke en aparte kennis vereisen: Wegenonderhoud en Tunnelonderhoud

Onze activiteiten

Groenonderhoud

Groenonderhoud

 • Maaien van bermen
 • Hakhoutbeheer en bosbeheer
 • Ruimen en rijten van grachten
 • Manuele werken
 • Snoeien en vellen van bomen
Netheidsonderhoud

Netheidsonderhoud

 • Veegwerken en onkruidverwijdering
 • Industriële reinigingswerken
 • Ruimen rioolkolken
 • Zwerfvuilverwijdering
Wegenonderhoud

Wegenonderhoud

 • Asfaltwerken
 • Herstellingswerken
 • Algemene wegenwerken
Tunnelreiniging

Tunnelreiniging

 • Industriële reiniging
 • Wassen en reinigen van wanden en toebehoren
 • Herstellingswerken
Signalisatie

Signalisatie

 • Signalisatie 6e Categorie
 • Signalisatie 1e-5e Categorie
 • 24 eigen botsabsorbeerders

Transport

We voorzien in eigen transport van:

 • verzet van materiaal (Uitz. Vervoer)
 • Transport slib / grond
 • Transport van houtstammen
 • Transport van houtsnippers

Gladheidsbestrijding

 

 • Strooien van zout
 • Ruimen van sneeuw
Het laatste nieuws

De veiligheidsdag van ABOG

Update augustus van ons materiaal:

 • In april reeds mochten we 2 nieuwe hoge-capaciteit kolkenzuigers in gebruik nemen. Deze draaien ondertussen volop. In juni zijn wij overgegaan tot de bestelling van nog 3x gelijkaardige kolkenzuigers, waarvan de levering in januari 2020 voorzien is.
 • In juni hebben we 2 nieuwe schijvenmaaiers op een nieuwe New Holland T7 in gebruik genomen.
 • In juli mochten we een nieuwe maai-zuig combinatie voor de gewestwegen en waterwegen in gebruik nemen.
 • In augustus hebben we een nieuwe maai-zuig combinatie in gebruik genomen voor autosnelwegen.
 • In september wordt onze nieuwe Vögele 1600 Asfalt Finisher en Hamm trilwals geleverd, na reeds een week proef te draaien in juli

 

ABOG investeert heel het jaar door volop in het nieuwste en innovatiefste materiaal!

 

Klik op deze post om foto's te zien van onze investeringen in actie