Geschiedenis

 

Opgericht in 1979, was A.B.O.G. nv de voortzetting van het familiebedrijf Govaert & zonen. Vader Cyriel Govaert baatte na de 2e wereldoorlog eerst met zijn broers en later met zijn zonen een succesvol bedrijf uit dat gespecialiseerd was in boomkwekerij, maar ook actief was in aanplantingen en schoonmaak.

Na de dood van vader Cyriel in 1976, ging langzaam aan elk van de kinderen zijn eigen weg. Dit resulteerde in 1979 in de oprichting van de Algemene Beplantings Onderneming Govaert, kortweg A.B.O.G. De echte boomkwekerij werd door andere broers voortgezet en zoon Willy specialiseerde zich vooral in het begin op aanplantingen van nieuwe autosnel - en gewestwegen. Zo stond ABOG in de jaren '80 in voor de aanplanting van de E40 regio luik, maar ook tal van andere gewestwegen.

Toen de aanleg van nieuwe wegen eind jaren '80 verminderde, volgde de shift naar het groenonderhoud van deze wegen. Zo nemen aanplantingen steeds minder een aandeel in van de activiteiten bij ABOG. De shift volgde in die dagen vooral naar het snoeien van beplanting en het maaien van gewest - en autosnelwegen.

In 1998 was ABOG een van de eerste groenaannemers die overging tot de aankoop van een veegwagen en kort daarna van een kolkenzuiger. Niet veel later volgden de eerste botsabsorbeerders en werd gekozen voor specialisatie op het groen - en netheidsonderhoud van de autosnelwegen.

In 2004 namen de zonen Kristof en Ignace Govaert de teugels over van vader Willy. Dit leidde snel tot een forse groei, die nog versneld werd na de komst van derde zoon Didier in 2011. Ondertussen mag ABOG zich met trots één van de grootste aannemers in de niche van openbaar groen en netheid noemen.

De enkele veegwagen, kolkenzuiger en botsabsorbeerder van eind jaren '90 zijn ondertussen uitgegroeid naar een personeelsbestand van meer dan 120 medewerkers en ruim 200 voertuigen zoals tractoren, werktuigen, kranen, enz...

Ondertussen kijken we bij ABOG verder en wordt er jaarlijks veel geïnvesteerd in materieel maar ook in opleidingen, bijscholing en aanwervingen van personeel. Zo houdt ABOG de blik op de toekomst gericht!