Enkele foto's van de tweede nachtelijke afsluiting dd. 21/02/19.
De tunnels kregen hun eerste volwaardige onderhoudsbeurt.
- greppels en rijweg werden geveegd
- kolken en riolering werden gereinigd
- geluidspanelen werden machinaal gereinigd
- veiligheidsstootbanden, dienstpaden en andere afbakening werden manueel gereinigd
- pompkelders werden leeg getrokken en gereinigd
- verlichting tunnels werd machinaal gereinigd

Varia